Heiligdomsvaart 2006

Het betreft de stille gebedstocht vanuit de RK kerk van Den Hoorn ter ere van n van de Hoornse parochiepatronen, H.Cornelius, een heilige, wiens verering ook in onze streken al in de 9e eeuw aantoonbaar aanwezig is. Deze tocht vindt jaarlijks in september plaats en wil onder andere herinneren aan processies van weleer.
Dit jaar zal deze Heiligdomsvaart de 17e keer gegaan worden, en wel op zondag 17 september; Het Gezelschap organiseert deze jaarlijkse onderneming en wil eenieder op de hoogte brengen. De betreffende pelgrimage doorkruist op haar route ook een aantal stadsparochies van Delft.

Ter informatie het volgende:
"Op 23 april 1566 - het waren toen rumoerige en rauwe tijden - sloot de toenmalige pastoor van de parochie De Lier de deur van het kerkgebouw achter de laatste Sint Jorisprocessie. Deze processie trok jaarlijks veel pelgrims naar Delft."Op zondag 23 september 1990 - het jaar van het 750-jarig jubileum van de Delftse Oude Kerk is, na beslissing daartoe van Pastoor en Bestuur van de RK parochie HH. Antonius en Cornelius te Den Hoorn, een aantal Middeleeuwse tradities (uit de tijd van vr de Hervorming) weer tot leven gebracht.
Toen opende Pastoor L.F. de Groot 's-middags om kwart over twee de deuren van de Hoornse parochiekerk en leidde zo een groep parochianen op de oude pelgrimsroute richting Delft. De route tot aan de Delftse Binnenwatersloot wil herinneren aan de St. Jorisprocessie, tot 1566 jaarlijks op diens feest (23 april) vanuit De Lier naar Delft heen en terug langs Den Hoorn trekkend.
Eenmaal bij de binnenstad van Delft aangekomen volgen nu de pelgrims tevens een deel van de route. van de Middeleeuwse (eveneens jaarlijkse) Reliekenprocessie (ongeveer zoals door Paus Pius II in 1462 beschreven).

Tijdens de tocht dragen voorgangers een reliek van
 •     H. Cornelius ( 253),
 •     H. Anthonius Abt ( 356),
 •     H. Antonius van Padua ( 1231) en van de
 •     HH. Martelaren van Gorcum ( 1572) mee.

  Een en ander is o.m. mogelijk door bemiddeling van o.a. de bisschoppen mgr. R.Ph. Br osb en mgr. A.H.v.Luyn sdb.
  Via hen heeft het Vaticaan onze parochie enkele relieken geschonken.

 • Halteplaatsen onderweg zijn thans de kapellen van 'Maria in de Sonne' op Den Hoorn en van de Karthuizers, van St.Hippolytus, van de Minderbroeders en van 'Maria van Jesse' te Delft. Ook de Oud-Katholieke parochie van H.H. Maria en Ursula te Delft neemt deel: in haar kerk start tijdens de Heiligdomsvaart de processie door de binnenstad van Delft. De overige kerken en (voormalige klooster)kapellen onderweg worden stil voorbijgegaan. De liturgie is eenvoudig en sober (Psalm 24 maakt hiervan deel uit).

  Vertrek van de processie vanuit de Oud Katholieke kerk.
  ( Geheel rechts het standbeeld van Stalpaert van de Wiele ).


  De datum van de Heiligdomsvaart is een zondag rond van het parochile St. Corneliusfeest en van de verjaardag van de verdwenen (Middeleeuwse) Hoornse Mariakapel gekozen. Dat tijdstip valt ieder jaar omstreeks het midden van de maand september. In Delft is er dan kermis, een echo van de Middeleeuwse verjaardag (kerkmis, hoogaltaarwijding) van Delfts Oude Kerk. De Oude Kerk wordt in stilte gepasseerd.

  Wanneer door ons vanuit de kapel van St. Hippolytus verder in de richting van de Delftse kermis wordt gegaan, klinkt vanuit deze kapel het luiklokje op. Dit luiden herinnert aan het luiden van alle Delftse kerkklokken tijdens aankomst in Delft van de Middeleeuwse St. Jorisprocessie uit De Lier: dt zal feestelijk geweest zijn !

  Het verhaal gaat, dat dan ook bij de Delvenaren het enthousiasme groot was. Tenslotte wordt in stilte vóórlangs de Nieuwe Kerk en over de Beestenmarkt de Maria van Jessekerk bereikt.        Passage van de Delftse kermis.