vm Sint-Jacobuskerk 'Op Hodenpijl'

Dit monument, een voormalige Waterstaatskerk uit het midden van de 19e eeuw, was jarenlang de parochiekerk van Den Hoorn en Schipluiden.
In 1963 werd dit gebouw aan de eredienst onttroken en kreeg het een bestemming als opslagruimte. Nu ruim veertig jaar later vindt er een grondige restaurantie plaats en krijgt het gebouw een publieke functie. Ook kreeg de kerk weer zijn koepel terug.

Het monument 'Op Hodenpijl' met pastorie

Aan de overzijde van het water, in de toenmalige schuilkerk, trouwde in 1653 de vermaarde Delftse schilder Johannes Vermeer met Catharina Bolnes.Op Zondag 9 juni 1963 was in deze kerk de laatste grote ceremoniŽle plechtigheid.
Geheel links de beeltenis van St. Cornelius.

Het ECHTE Hodenpijl "aan de overkant".

Een tekening uit 1822, in het najaar van 2007 boven water gekomen.
Links het schuilkerkje dat dienst deed tot midden 19e eeuw. Het torentje mocht in 1822 geplaatst worden. Rechts de woning van de burgemeester van Hodenpijl de Edelachtbare heer Theodorus Ammerlaan. In het midden de weide waar de jongveedag gehouden wordt.

De Sint Corneliusdevotie is door de eeuwen heen bij de agrarische stand in leven gebleven.
( Met dank aan de familie Ammerlaan )