Gezelschap van Sint Cornelius

Onze Parochie heeft het voorrecht een twaalf eeuwen lange devotie tot Sint Cornelius in onze omgeving in ere te kunnen houden.

In 2003 werd groots gevierd, dat Sint Cornelius 1750 jaar geleden in ballingschap is omgekomen. In dat jaar werd voor het eerst na jaren, nadrukkelijk weer naar buiten getreden. Daarvoor beperkte de activiteiten van het Gezelschap zich tot de jaarlijkse Heiligdomsvaart, studie en bezinning.


Aankomst van de processie bij de
St. Hippolytuskapel te Delft.
( vh. Heilige Geestkapel )


Nu treden wij als Gezelschap naar buiten door ons te manifesteren op streek/cultuurfeesten en open monumentendagen. Tevens organiseert het Gezelschap eenmaal per jaar tijdens het Varend Corso Westland de openstelling van de R.K. kerk in Den Hoorn. Er worden dan traditionele kerkattributen tentoongesteld en kleine tentoonstellingen ingericht. Het speciaal voor deze dag ingerichte stiltecentrum mag rekenen op zeer veel belangstelling.       ( Vind hier een impressie )

Als Gezelschap van Sint Cornelius zijn wij financieel onafhankelijk. Naast eerder genoemde activiteiten is een van onze doelstellingen charitatief en sociaal actief te zijn.

Tevens is een informatief boekwerk uitgegeven over het leven en de invloed van een van de patroonheiligen van de parochie. Het boekwerk “Sint Cornelius Beminnelijk Romein Uniek in de Randstad” beschrijft naast de geschiedenis van onze parochie ook de invloed van Sint Cornelius op geestelijk en cultureel leven in West-Europa in het algemeen en Nederland in het bijzonder.

Nergens in Nederland is zo gedetailleerd en zo beknopt over Sint Cornelius geschreven.
( Errata op dit boekwerk. )

In vervolg op deze uitgave verscheen ook nog een studie in brochurevorm. O. Spinnewijn behandelt daarin dat in Carnac (Bretagne) Cornelius zonder 'hoorn', als gebruikelijk attribuut, is uitgerust. In een bondige verhandeling van twintig bladzijden geeft hij zijn visie omtrent mogelijke achtergronden die tot dit 'hoorngemis' hebben bijgedragen.

In beginsel vormden enkele parochianen het Gezelschap, langzaam groeit het aantal en zijn wij meer en meer in staat een blijvende functionele bijdrage te leveren aan de parochie.

Naast het boekwerk zijn door het
Gezelschap inmiddels drie verschillende
kaarsen van Sint Cornelius uitgegeven.Niet onvermeld mag blijven, dat het Gezelschap de "Hoorenaar" geintroduceerd heeft ( Corneliuskoek).
Een lekkernij, gemaakt door de echte bakker, naar traditioneel recept. De “Hoorn” heet in het latijn Cornu, wat doorklinkt in de naam van onze patroonheilige. Cornelius is o.a. patroon van het hoornvee. Door onze bijdrage zijn wij in staat Sint Cornelius voort te laten leven in onze dorpsgemeenschap en parochie en omgeving.


Voor meer informatie over het Gezelschap en/of haar doelstellingen kunt u zich wenden tot het Gezelschap van Sint Cornelius. Per adres parochiesecretariaat van de parochie Sint Antonius en Sint Cornelius te Den Hoorn. Het Gezelschap neemt dan graag met u contact op.