• De Reliekenschrijn

 • Cornucopia

 • 'Hoornse Weetjes'

 • Het Melkmeisje van Vermeer

  Archief  Pelgrimstocht 2014

  Op 14 september wordt in Den Hoorn het feest van de H. Cornelius gevierd, de schutspatroon van de rooms-katholieke geloofsgemeenschap. Dit willen we natuurlijk niet ongemerkt voorbij laten gaan. Daarom is er weer een pelgrimage met aansluitend een plechtige eucharistieviering.
  Lees meer...........  top


  Prensentatie over Luther en Sint Joris.

  Delft en Delfts blauw zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dat geldt ook voor Sint Joris met de Draak.
  Het goede-Sint Joris, bestrijdt het kwade, de Draak.
  Zo is ook de Aartsengel Michaël, bestrijder van de Duivel (vgl. Dan. 10, 13 & Openb. 12, 7).

  Sint Joris is door de eeuwen heen verbonden met Delft en deze legendarische ridder kom je dan ook in deze stad op meerdere plaatsen tegen. Onlangs nog in het nieuws bij de aanleg van het ondergrondse spoor. De 12e eeuwse fundamenten van de verdwenen Waterslootse, of Sint Joris poort werden blootgelegd, de restanten gesloopt, afgevoerd en vergruisd.
  Aan de Beestenmarkt siert Sint Joris, café Vlaanderen, een eeuwenoude locatie waar de paarden gestald werden ( waar ook wijn en bier worden getapt). Sinds de millenniumwende hangt deze voorstelling er prachtig bij. Nog meer en in wijde omgeving is Sint Joris bekend om het psychiatrisch centrum aan de Dint Jorisweg ( Oostzijde stad, nu GGZ Delfland). Voorheen was deze locatie ook bekend als Sint Joris Buiten.
  Lees meer...........  top


  De Reliekenschrijn

  Het staat zo klein vermeld in de pelgrimsboekjes van de Heiligdomsvaart. Sinds een aantal jaren beschikt de parochie Den Hoorn over een drietal relieken.
  1992: Sint Cornelius
  1998: Sint Antonius van Padua en Sint Antonius Abt.
  In 2006 verwierf deze parochie Den Hoorn een schrijn. Maar zoals dat meer gaat met kleine zaken, ze hebben soms grote gevolgen.
  In 2008 konden voor het eerst de relieken ook getoond worden en in februari 2009, is een "stolp" gereedgekomen.
  Nu komen de relieken meer tot hun recht en is er ook handzamer mee om te gaan tijdens de Heiligdomsvaart.

  Reliekenschrijn
  met daarin rechts:  

  De Heilige Antonius Abt,
  vader van het kloosterleven
  † 356 Egypte ( in de woestijn )

  naamgever aan:
  De Heilige Antonius van Padua † 1231 ( links ),

  patroon van onze parochie samen met

  De Heilige Cornelius ( midden )
  bisschop van Rome 251 - 253.


  Schrijn in "stolp" geplaatst, een sober en stijlvol geheel.
  Bij nadere beschouwing blijkt de schrijn een opvallende gelijkenis met die van Kornelimünster te hebben.  top


  Cornucopia

  Zeer onlangs is een nieuwe kaars uitgebracht. "Een schitterende groet uit Den Hoorn van overvloed". "Cornu" ( waar de naam Cornelius in doorklinkt ) staat voor "Hoorn" en "Copia" is de godin van overvloed, symbolisch voor de overvloed waarin wij leven.

  Ook schittert de zevenpuntige ster, zeven is een heilig getal: God schiep de wereld in zeven dagen. Het herinnert ook aan de uitleg van Jozef aan Farao: Zeven jaren van overvloed en zeven jaren van hongersnood.

  De zeven gaven van de Heilige Geest, de zeven Sacramenten.
  Jezus zegt: Zeventigmaal zevenmaal moet ge vergeven.

  Een wenskaart sluit hier bij aan. Kleurrijke uitgaven met een spirituele boodschap.
  DOE ER UW VOORDEEL MEE !!!

  Deze nieuwe kaars kan zeventig uur branden !  top


  Al wat langer voeren we ons

          "Hoornse Hoorntje"!

  Deze Boeren droge worst
  is een 100% natuurproduct en
  zonder conserveringsmiddelen.

  Bij deze "Hoornse Hoorntjes" worden "Hoornse Weetjes" toegevoegd !  top


  Het Melkmeisje van Vermeer

  Het Melkmeisje van Vermeer in onze kraam op de Delftse Streekmarkt.

  Wij mochten een bijdrage leveren aan de openingsact.
  Tijdens de laatste editie waren we met "levende have". Dat was ook op de Cameretten tijdens de kerstmarkt.
  Daar hadden we ook wat posters die in relatie staan met de betekenis van Kerstmis. De attractive invulling trok veel bekijks. Op die manier proberen we de kerk op straat te presenteren.  top