Afdrukken E-mailadres

vakantieZomerrooster

In de periode tot en met 26 augustus is er een zomerrooster van toepassing.
Elke zondag is er een viering om 11:00 uur. Incidenteel zal er ook een viering zijn op zaterdagavond.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Het verhaal gaat.........
Sinds enige tijd hangt er in de kapel Maria in de Sonne, een kruisbeeld. Het beeld is gemaakt op druivenhout en geschonken aan onze Parochie. De schenkers dachten dat het beeld uit Duitsland kwam. Maar ook gingen de gedachten uit naar Frankrijk.
Er is iets bijzonders aan het kruisbeeld, het mist de handen en dat is bewust gedaan.
Ook heeft er nog een tekst onder gehangen, maar die is verloren gegaan.
Het verhaal gaat dat tijdens de oorlog, bij de invasie in Frankrijk, een groep Engelse soldaten in een kerk kwamen met veel oorlog-schade. Daar hing het kruisbeeld waar de handen vanaf waren. Waarna een van de soldaten onder het beeld schreef;

Wij zijn Gods handen

Dit beeld is waarschijnlijk als voorbeeld genomen door de maker van ons beeld.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Kerkvervoer

BusEr zijn  reacties gekomen op het verzoek te melden of men graag vervoer naar de kerk zou willen hebben. We zijn nu nog op zoek naar enkele chauffeurs die bereid zijn om mensen op te halen en na afloop van de viering weer thuis te brengen. Wanneer we dat met een aantal mensen doen is de last voor iedereen overzichtelijk.
Als u zich wilt aanmelden kunt u zich aanmelden bij het parochiesecretariaat. Alvast bedankt voor uw aangeboden hulp!

Namens de Pastoraatsgroep,
              Jan Blom

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -     

 

Presentatieviering Communicantjesehc

Afgelopen zondag presenteerde onze parochie de communicantjes van 2018.
Een speciaal welkom aan Annelien, Bram, Diana, Féline, Femke, Femke, Iza, Joep, Jurre, Kaja, Kevin, Sam, Siem, Simone, Stan, Sven, Veerle, Vu-Ha-Anh-Kimmy en Wess die op zondag 3 juni hun Eerste Heilige Communie in ontvangst mogen nemen.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Bezoek

EHC

Afgelopen vrijdag bezochten 20 kinderen - die zich voorbereiden op hun Eerste Heilige Communie -  de kerk voor een spannende speurtocht.
In twee groepen werden de diverse facetten van de dienst, voorbereidingen, symbolen en gebruiken ter sprake gebracht. Op bijgaande foto wordt hen uitleg gedaan over de rituelen bij het aankleden van de voorganger.
Uiteraard staken alle kinderen een kaarsje op in de Mariakapel en ontbrak de geur van wierook niet.
Rond half twaalf keerden de kinderen terug naar de diverse scholen.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

ende02Op vrijdag 15 december is ons ontvallen

em. Pastoor W.M.I. van den Ende

Pastoor van den Enden is geboren in Den Hoorn op 2 juni 1925. Op 13 jarige leeftijd ging hij studeren aan het klein-seminarie Hageveld in Heemstede, gevolgd door het groot-seminarie in Warmond.
In 1951 is hij tot priester gewijd en werd kapelaan in Katwijk. Naast zijn kerkelijke bezigheden studeerde hij verder in Sociologie.
De weekenden bracht hij door in Den Hoorn, alwaar hij, gedurende de periode 31952-1957, assistentie verleende ter ondersteuning van pastoor Loomans.
Vanaf 1957 tot en met 1975 was hij verbonden aan het bisdom Rotterdam, eerst als secretaris, later als vicaris. Op latere leeftijd werd hij, op eigen verzoek, pastoor in de H. Bernadette parochie te Rijswijk.
Sinds zijn emeritaat in 1990 verleende hij zowel assistentie in de parochie van de H. Bernadette als in de kern Den Hoorn.
De uitvaart van Pastoor van den Enden heeft plaatsgevonden op zaterdag 23 december in de parochie van de H. Bernadette - Rijswijk waarna hij ter aarde besteld  is op de Algemene begraafplaats van Schipluiden.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Zolderopruiming

noot

Ik ben betrokken bij een aantal orkesten. Gelukkig zijn er nog altijd kinderen maar ook volwassenen die beginnen met het bespelen van een muziekinstrument. Vaak kun je voor de beginperiode een muziekinstrument ergens huren.
Op een gegeven moment wil je echter je eigen muziekinstrument hebben. Men gaat dan op zoek naar een muziekinstrument. Die zijn echter duur en niet iedereen kan zich een dergelijke uitgave veroorloven.
Daarom de volgende oproep: heeft u nog ergens een muziekinstrument in huis liggen dat niet meer gebruikt wordt. Als dat zo is, mag ik u dan vragen om te overwegen dit muziekinstrument te doneren. Als het bij mij terecht komt, ga ik er voor zorgen dat het instrument een nieuwe eigenaar krijgt, die er dolgelukkig mee zal zijn en het met veel liefde zal bespelen.

                                                              Pastor Jan Lamberts

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

1917 – 2017 HONDERD JAAR VERBONDEN IN GELOOF
In het kader van het honderdjarig bestaan van de St. Antonius en St. Corneliuskerk is er vóór in de kerk, rond de St. Barbarakapel, op Allerzielendag 2 november vorig jaar een expositie ingericht van ongeveerantonius100 350 zogenaamde bidprentjes en/of herinneringskaarten van parochianen die in de achterliggende honderd jaar hier geleefd hebben en vanuit onze kerk zijn begraven of gecremeerd. De prentjes en kaarten vertellen een verhaal van herinneringen aan kinderen, vrouwen en mannen.

Deze expositie is nog steeds te bezichtigen gedurende de openstelling van de kerk. Normaliter is dat voor of na aanvang van de kerkdiensten. Er is ons echter met regelmaat verzocht voor een mogelijkheid om de expositie te bezichtigen buiten deze uren. Wij voldoen daar graag aan.

Zo zal de kerk open zijn op de zaterdagen 28 januari en 4 februari telkens van 12.00 uur tot 14.00 uur.

Ook hebben we vanuit het overlijdensregister van onze parochie vanaf 1917 alle namen in een samengesteld bestand ondergebracht. Het zijn ongeveer 1500 namen. Op 2 november zijn door verschillende mensen deze namen in een sessie van 2 uur opnieuw in onze kerk afgeroepen. Een exemplaar van dat bestand met al deze namen zijn tijdens de genoemde bezoekuren in te zien.

Aan dat bestand zijn toegevoegd kopieën van de ca. 350 bidprentjes zoals deze in de kerk zijn geëxposeerd. U bent welkom !

De Projectgroep 100 jaar                                 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

De dagkapel in Den Hoorn
In de kerk bevindt zich direct naast de ingang al een groot aantal jaren een Mariakapel.
Het is één van de weinige plaatsen – mogelijk zelfs de enige – in de nabije omgeving waar de deur van een kerkgebouw de gehele dag gastvrij openstaat en mensen niet alleen uit ons dorp maar ook uit het Westland en de steden om ons heen ongestoord even binnen kunnen lopen voor een moment van rust en stilte. De glazen afscheiding maakt dat de kapel optisch één geheel is met het gebouw. Centraal in de kapel staat een handgeschilderde kopie van de icoon van Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand.
Onze-Lieve-Vrouw van Altijddurende Bijstand is een titel van Maria, die in verband staat met een Byzantijnse icoon met dezelfde naam. De originele icoon is sinds het einde van de 15e eeuw in Rome, maar is mogelijk van oudere datum. Bij rooms-katholieken is de beeltenis zeer populair.
De icoon beeldt de Maagd Maria af in een donkerrood gewaad met een blauwe mantel en sluier. Aan de linkerzijde is de aartsengel Michaël te zien. Hij draagt de lans en spons als voorwerpen van Jezus' kruisiging. Aan de rechterzijde is de aartsengel Gabriël afgebeeld met een 3-kruis en spijkers.
Opvallend is ook dat de sandaal van Jezus los zit. Dit verwijst naar een woord van Johannes de Doper die zei dat hij niet waard was om Jezus' sandaal los te maken. Een andere, meer volkse uitleg is dat Maria schrikt van de boodschap van beide engelen over het komende lijden van het Kind. De schok van de schrikbeweging doet de sandaal van het voetje schieten.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

De klokken in de toren van Sint Antonius en Sint Cornelius.

Er is wat verandert in de achterliggende periode wat niet zo opvalt.klok01

Er is namelijk intensief onderhoud gepleegd aan de luidklokken in onze toren.

Tegelijk met dat onderhoud is ook de luidinstallatie door het elektra bedrijf van Pepijn Arkesteijn en het luidklokken bedrijf van de Fa. Elderhorst uit Zoeterwoude aangepast aan de huidige tijd. Dat betekent dat de touwen waaraan door de diverse kosters en collectanten tientallen jaren aan getrokken is om de gelovigen parochianen van Den Hoorn om tijd te waarschuwen dat het kerktijd is uit de Mariakapel zijn verdwenen. In de plaats hiervan is er een elektrische installatie gekomen klok02waar door middel van knoppen de klokken gelijktijdig en apart kunnen worden bediend.

Wat de klokken betreft gaat onze Parochiekern met haar tijd mee. Weliswaar als één van de laatste in de regio maar je kan niet altijd voorop lopen !

Wat u mogelijk wel opgevallen is dat het Mariaklokje ofwel het Angelusklokje nadat het tientallen jaren stilzwijgend in onze toren heeft gehangen ook weer tot leven is gekomen.

Direct nadat midden op de dag de grote klok twaalf slagen heeft gegeven begint even later het Mariaklokje spontaan te klepperen. In vroeger jaren werd hier in Den Hoorn het Angelus driemaal daags geluid om ca. 8:00 uur, 12:00 uur en 18.00 uur.

We gaan nog proberen om het originele Angelus geluid in te stellen wat betekent drie keer drie korte slagen met daartussen een korte pauze en dan een volle minuut ter afsluiting. Ook dat komt wel in orde.

 

Tot slot:klok03
Het voorgaande heeft echt wel het één en ander gekost, het is echter mogelijk gemaakt door het niet zolang geleden ontbonden Gezelschap van St. Cornelius in onze Parochiekern. Die heeft haar overgebleven positieve saldo overgeboekt naar onze Budgethouder ten behoeve van de hiervoor genoemde bestemming. Het is in dank aanvaard met de waardering naar het Gezelschap dat zij in al die jaren van haar bestaan zo secuur met heer financiële middelen zijn omgegaan.

De Commissie Beheer en Onderhoud.


 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

WAT WIJ ZOEKEN ??   VRIJWILLIGERS!! 

vacatureWij zijn op zoek naar mannen, die inzetbaar zijn voor het schoon- en onderhouden van de gebouwen en het groen rond de kerk en op de begraafplaats. Om te helpen vragen wij niet veel, wekelijks of maandelijks een paar uur(tjes) van je vrije tijd. Nu komt het op een paar mensen neer maar als we met meerderen zijn gaat het allemaal een beetje soepeler en verlicht het de inzet van degene die er nu mee bezig zijn. Onze kerk, ons monument is het meer dan waard om op een perfecte wijze in stand gehouden te worden. Volgens de Bouwadviseur van het Bisdom en ook volgens de Inspectierapporten van de Monumentenwacht verkeren onze gebouwen in een goede staat van onderhoud. Dat gaat niet vanzelf. Daar is inzet en mankracht voor nodig. Waarom niet eens gebeld naar Bert Gerritse? 015 261 4657 ≈ 06 2722 8339 of Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. .emmer

Maar ook wordt dringend gezocht naar dames die vier keer per jaar op maandag een paar uur(tjes) de vaste ploeg schoonmaaksters willen helpen bij de maandelijkse schoonmaakbeurt van kerk en/of de kapel. Het gaat dan om het “fijnere” werk, het grove werk wordt door de “mannenploeg” gedaan. We beginnen meestal om een uur of één tot ongeveer drie uur. Waarom niet eens gebeld naar mevr. Nel Schrader-Groenewegen, Prinsessepad 7 015 261 5823

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

NIEUWS OVER ONZE BEGRAAFPLAATS

 

kerkhof

Als u in de komende weken bij de begraafplaats komt zal het u opvallen dat aannemer Harteveld bezig is met een renovatie en verbetering van een gedeelten van de begraafplaats.
Voorlopig gaat het in de komende periode om het gedeelte wat tegen het Scoutingterrein aanligt en het gedeelte achter het Priestergraf en de familiegraven, dus tegen de Tanthofkade.
Dit zijn nu grastaluds maar deze worden zodanig heringericht, verhoogd en van drainage voorzien dat er in de toekomst begraven kan worden. Dit gaat gelijktijdig met nieuwe verbeterde terreinafscheidingen.
Het is de bedoeling dat deze werkzaamheden dit najaar worden uitgevoerd en dat komend voorjaar de gehele begraafplaats opnieuw van drainage wordt voorzien.

Uiteraard wordt er niet gewerkt aan bestaande graven maar mocht u enige overlast ondervinden bij het bezoeken van de begraafplaats daarvoor bij voorbaat onze verontschuldigingen.
Voor eventuele verdere informatie kunt u contact opnemen met het parochiesecretariaat.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 Archief

 

Laatst aangepast op donderdag 05 juli 2018 16:03
 

Vieringen

dinsdag 24 juli 09:30 uur
Maasland
Woord en Communieviering
dinsdag 24 juli 09:30 uur
Den Hoorn
Viering
dinsdag 24 juli 18:45 uur
Schipluiden
Rozenkransgebed
woensdag 25 juli 09:30 uur
Schipluiden
Eucharistieviering
woensdag 25 juli 09:30 uur
Schipluiden
Eucharistieviering
vrijdag 27 juli 19:30 uur
Den Hoorn
Avondgebed
zaterdag 28 juli 19:00 uur
Den Hoorn
Eucharistieviering
zondag 29 juli 09:30 uur
Maasland
Woord en Communieviering
zondag 29 juli 09:30 uur
Schipluiden
Woord- en Communieviering
zondag 29 juli 11:00 uur
Den Hoorn
Woord- en communieviering