Afdrukken E-mailadres

adventKINDERWOORDDIENST

Zondag 17 december is er weer een Kinderwoorddienst. We steken de derde kaars van de adventskrans aan en verheugen ons op de geboorte van Jezus. Met elkaar luisteren we naar een mooi verhaal en we maken iets leuks met een glazen potje. Dus, hebben jullie thuis nog een glazen potje staan? Neem die dan mee en kom met ons mee knutselen.

We hopen jullie in de kerk te zien!                                

De Kinderwoorddienstgroep

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Openingstijden Parochiesecretariaat

Tussen Kerstmis en Nieuwjaar zal het parochiesecretariaat gesloten zijn.
Misintenties kunt u uiterlijk dinsdag 19 december doorgeven. U kunt ook voor de viering bij de voorganger in de sacristie nog misintenties opgeven.
Volgende week ontvangt u een parochieblaadje voor 2 weken met het programma van alle vieringen in deze periode.

Bij zeer dringende situaties, zoals ziekenzalving of overlijden, kunt u bellen naar het parochiesecretariaat. Op het antwoordapparaat hoort u dan naar welk nummer u kunt bellen hiervoor.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

GEZINSKERSTVIERING, zing je ook mee ?kerstbal

Op Kerstavond bij de gezinsviering zingt weer een gelegenheidskinderkoor.
Alle kinderen mogen meedoen en meezingen. Papa of mama mag ook meedoen.
De gezinsviering begint om 18.00 uur en het koor oefent van tevoren vanaf 17.15 uur.
Dus als je om 17.15 uur in de kerk bent, kun je nog even mee inzingen.

We maken er samen een hartstikke mooie Kerstviering van !          

Pastor Jan Lamberts


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Zolderopruiming

noot

Ik ben betrokken bij een aantal orkesten. Gelukkig zijn er nog altijd kinderen maar ook volwassenen die beginnen met het bespelen van een muziekinstrument. Vaak kun je voor de beginperiode een muziekinstrument ergens huren.
Op een gegeven moment wil je echter je eigen muziekinstrument hebben. Men gaat dan op zoek naar een muziekinstrument. Die zijn echter duur en niet iedereen kan zich een dergelijke uitgave veroorloven.
Daarom de volgende oproep: heeft u nog ergens een muziekinstrument in huis liggen dat niet meer gebruikt wordt. Als dat zo is, mag ik u dan vragen om te overwegen dit muziekinstrument te doneren. Als het bij mij terecht komt, ga ik er voor zorgen dat het instrument een nieuwe eigenaar krijgt, die er dolgelukkig mee zal zijn en het met veel liefde zal bespelen.

                                                              Pastor Jan Lamberts

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

hovenMaandag 2 oktober jl. is Pastor Louis Antoine Maria van den Hoven overleden,
geboren op 1 juni 1946 te ‘s-Gravenhage en diaken gewijd op 20 oktober 1984.

Louis van den Hoven is zijn pastorale werkzaamheden begonnen als pastoraal medewerker. In 1972 werd hij aangesteld ten behoeve van de parochies te Berkel-Rodenrijs en Pijnacker, met een toespitsing in 1978 op de parochie in Berkel-Rodenrijs. In 1983 werd hij als pastoraal werker aangesteld in de parochie H.H. Martelaren van Gorcum te Brielle. Na zijn diakenwijding in oktober 1984 bleef Louis in deze parochie werkzaam. In 1996 werd hij benoemd ten behoeve van de pastoraal in de parochie H.H. Petrus en Paulus te Aarlanderveen en H. Adrianus te Langeraar. In 2000 werd hij benoemd in het samenwerkingsverband Sion.
Van deze opdracht werd hem op 1 januari 2011 eervol ontslag verleend en daarmee uit de gewone ambtsbediening van het bisdom Rotterdam. Namens de diakens was hij enkele jaren toehoorder in de diocesane priesterraad.

Hoewel Pastor Louis van den Hoven officieel niet meer verbonden was aan onze parochie liet hij regelmatig 'zijn neus zien', laatstelijk nog bij de feestelijke terugblik met als titel '100 Jaar in Honderd Minuten'

Op verzoek van de familie heeft de afscheidsviering en de ter aardebestelling in besloten kring plaatsgevonden.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Dat vraagt om een Taart !

taart
Wekelijks gaat Alphons - namens de Westlandse Omroep Stichting - langs bij een iemand die een goede reden heeft om een taart te ontvangen.
Maandag 10 april ging Alphons langs bij Anneke Vermeulen. Zij werkt met een hoop vrijwilligers dagelijks - in en rondom de kerk - aan verschillende werkzaamheden. Schoonmaken, de tuin onderhouden voor deze vrijwilligers is niks te gek. En dat vraagt om een taart !
Via deze link vind u de reportage die hiervan gemaakt is.

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

ROCK SOLID
rock solid2
23 april jl. hadden we een bijeenkomt met het thema: Traditie behandeld, Traditie met een hoofdletter T.
We hebben geleerd dat we God via twee manieren kunnen leren kennen: via de Bijbel én via de Traditie. Beide zijn het Woord van God. Weliswaar opgeschreven door mensen, maar geïnspireerd en geleid door de Heilige Geest. 
Ook hebben we geleerd dat het onze opdracht is om het Woord van God te verspreiden. Jezus heeft ons namelijk de opdracht gegeven om over God te vertellen. We lazen uit Mattheus 28:18-20 Jezus kwam naar hen toe en zei: "Ik heb alle macht in de hemel en op de aarde gekregen. Ga nu op pad en maak alle volken tot leerlingen van Mij. Doop hen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. En leer hen om alles te doen wat Ik ook aan jullie heb geleerd. En Ik ben alle dagen met jullie, totdat de tijd van de wereld om is"
Door middel van de Rock Solid bijeenkomsten leren de tieners, beetje bij beetje, steeds meer over ons rooms katholieke geloof en over God. Daarnaast hebben de tieners ook veel plezier met elkaar! Vooral de parcours spellen vinden zij leuk om te doen.

De Rock Solid is 4 jaar geleden door Sjoerd Zuidersma opgezet. Wij zijn hem hier dankbaar voor. Helaas hebben we afgelopen bijeenkomst 23 april jl. afscheid van hem moeten nemen, omdat hij per 1 mei als pastorale werker in dienst treedt bij een andere parochie. We wensen hem veel succes met zijn nieuwe functie !

                                                                                     Groetjes,

Team Rock Solid

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DVD CONCERT WESTLANDS MANNENKOOR
Naar aanleiding van het Jubileumconcert van het Westlands Mannenkoor, van 9 april jl., is er een schitterende DVD uitgebracht waar het hele concert te zien is. Deze DVD is te koop en te bestellen voor € 10,00. Heeft u interesse, neem dan contact op met Bert Gerritse  06 27258339 of Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

 

 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Overlijden broeder G. Wijnhoven

guusVrijdag 20 januari jl. is om 22:05 uur franciscaans broeder Guus Wijnhoven overleden.

Broeder Wijnhoven (de meeste van ons kende hem als pater Wijnhoven) maakte van 2007 - 2015 deel uit van de Franciscaanse communiteit in de Raamstraat te Delft. Regelmatig verleende hij assistentie bij vieringen binnen de parochie Onze-Lieve-Vrouw van Sion en de Ursula parochie. In maart 2015 nam broeder Wijnhoven afscheid van beide parochies en van Delft, kort daarop verhuisde hij om gezondheidsredenen naar Alverna in Wijchen.

Wij herinneren broeder Guus Wijnhoven als een bescheiden mens, met een groot pastoraal hart. Hij had aandacht voor medemensen en met veel zorg ging hij voor in de eucharistie.

Vrijdag 27 januari is broeder Wijnhoven uitgevaren vanuit de Jozefkerk - Wijchen (bij Nijmegen)

 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

1917 – 2017 HONDERD JAAR VERBONDEN IN GELOOF
In het kader van het honderdjarig bestaan van de St. Antonius en St. Corneliuskerk is er vóór in de kerk, rond de St. Barbarakapel, op Allerzielendag 2 november vorig jaar een expositie ingericht van ongeveerantonius100 350 zogenaamde bidprentjes en/of herinneringskaarten van parochianen die in de achterliggende honderd jaar hier geleefd hebben en vanuit onze kerk zijn begraven of gecremeerd. De prentjes en kaarten vertellen een verhaal van herinneringen aan kinderen, vrouwen en mannen.

Deze expositie is nog steeds te bezichtigen gedurende de openstelling van de kerk. Normaliter is dat voor of na aanvang van de kerkdiensten. Er is ons echter met regelmaat verzocht voor een mogelijkheid om de expositie te bezichtigen buiten deze uren. Wij voldoen daar graag aan.

Zo zal de kerk open zijn op de zaterdagen 28 januari en 4 februari telkens van 12.00 uur tot 14.00 uur.

Ook hebben we vanuit het overlijdensregister van onze parochie vanaf 1917 alle namen in een samengesteld bestand ondergebracht. Het zijn ongeveer 1500 namen. Op 2 november zijn door verschillende mensen deze namen in een sessie van 2 uur opnieuw in onze kerk afgeroepen. Een exemplaar van dat bestand met al deze namen zijn tijdens de genoemde bezoekuren in te zien.

Aan dat bestand zijn toegevoegd kopieën van de ca. 350 bidprentjes zoals deze in de kerk zijn geëxposeerd. U bent welkom !

De Projectgroep 100 jaar                                 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

De dagkapel in Den Hoorn
In de kerk bevindt zich direct naast de ingang al een groot aantal jaren een Mariakapel.
Het is één van de weinige plaatsen – mogelijk zelfs de enige – in de nabije omgeving waar de deur van een kerkgebouw de gehele dag gastvrij openstaat en mensen niet alleen uit ons dorp maar ook uit het Westland en de steden om ons heen ongestoord even binnen kunnen lopen voor een moment van rust en stilte. De glazen afscheiding maakt dat de kapel optisch één geheel is met het gebouw. Centraal in de kapel staat een handgeschilderde kopie van de icoon van Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand.
Onze-Lieve-Vrouw van Altijddurende Bijstand is een titel van Maria, die in verband staat met een Byzantijnse icoon met dezelfde naam. De originele icoon is sinds het einde van de 15e eeuw in Rome, maar is mogelijk van oudere datum. Bij rooms-katholieken is de beeltenis zeer populair.
De icoon beeldt de Maagd Maria af in een donkerrood gewaad met een blauwe mantel en sluier. Aan de linkerzijde is de aartsengel Michaël te zien. Hij draagt de lans en spons als voorwerpen van Jezus' kruisiging. Aan de rechterzijde is de aartsengel Gabriël afgebeeld met een 3-kruis en spijkers.
Opvallend is ook dat de sandaal van Jezus los zit. Dit verwijst naar een woord van Johannes de Doper die zei dat hij niet waard was om Jezus' sandaal los te maken. Een andere, meer volkse uitleg is dat Maria schrikt van de boodschap van beide engelen over het komende lijden van het Kind. De schok van de schrikbeweging doet de sandaal van het voetje schieten.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

100 jaar geleden..........
werden de voorbereidingen getroffen voor de bouw van onze parochiekerk.
Wekelijks treft u een update van de werkzaamheden van 100 jaar geleden.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

“Beknopt verslag der Werkzaamheden voor kerk en pastorie”:

 

Week 46.  12 - 17 februari 1917.

Aanwezige werklieden:

  1 uitvoerder,
  3 timmerlieden
  2 metselaars,
  2 voegers,
  3 schilders,
  1 glaszetter,
  2 sjowers

Uitgevoerde werkzaamheden:

Kerkdeuren allen afgehangen
Kerkvensters bijna allen beglaasd
Voegwerk aan de kerk wordt voortgezet.

Aangevoerde materialen:

Regendagen:

Nihil

Zes dagen niet gewerkt wegens vorst
( behalve timmerlieden, glaszetter en schilders )

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

De klokken in de toren van Sint Antonius en Sint Cornelius.

Er is wat verandert in de achterliggende periode wat niet zo opvalt.klok01

Er is namelijk intensief onderhoud gepleegd aan de luidklokken in onze toren.

Tegelijk met dat onderhoud is ook de luidinstallatie door het elektra bedrijf van Pepijn Arkesteijn en het luidklokken bedrijf van de Fa. Elderhorst uit Zoeterwoude aangepast aan de huidige tijd. Dat betekent dat de touwen waaraan door de diverse kosters en collectanten tientallen jaren aan getrokken is om de gelovigen parochianen van Den Hoorn om tijd te waarschuwen dat het kerktijd is uit de Mariakapel zijn verdwenen. In de plaats hiervan is er een elektrische installatie gekomen klok02waar door middel van knoppen de klokken gelijktijdig en apart kunnen worden bediend.

Wat de klokken betreft gaat onze Parochiekern met haar tijd mee. Weliswaar als één van de laatste in de regio maar je kan niet altijd voorop lopen !

Wat u mogelijk wel opgevallen is dat het Mariaklokje ofwel het Angelusklokje nadat het tientallen jaren stilzwijgend in onze toren heeft gehangen ook weer tot leven is gekomen.

Direct nadat midden op de dag de grote klok twaalf slagen heeft gegeven begint even later het Mariaklokje spontaan te klepperen. In vroeger jaren werd hier in Den Hoorn het Angelus driemaal daags geluid om ca. 8:00 uur, 12:00 uur en 18.00 uur.

We gaan nog proberen om het originele Angelus geluid in te stellen wat betekent drie keer drie korte slagen met daartussen een korte pauze en dan een volle minuut ter afsluiting. Ook dat komt wel in orde.

 

Tot slot:klok03
Het voorgaande heeft echt wel het één en ander gekost, het is echter mogelijk gemaakt door het niet zolang geleden ontbonden Gezelschap van St. Cornelius in onze Parochiekern. Die heeft haar overgebleven positieve saldo overgeboekt naar onze Budgethouder ten behoeve van de hiervoor genoemde bestemming. Het is in dank aanvaard met de waardering naar het Gezelschap dat zij in al die jaren van haar bestaan zo secuur met heer financiële middelen zijn omgegaan.

De Commissie Beheer en Onderhoud.


 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

WAT WIJ ZOEKEN ??   VRIJWILLIGERS!! 

vacatureWij zijn op zoek naar mannen, die inzetbaar zijn voor het schoon- en onderhouden van de gebouwen en het groen rond de kerk en op de begraafplaats. Om te helpen vragen wij niet veel, wekelijks of maandelijks een paar uur(tjes) van je vrije tijd. Nu komt het op een paar mensen neer maar als we met meerderen zijn gaat het allemaal een beetje soepeler en verlicht het de inzet van degene die er nu mee bezig zijn. Onze kerk, ons monument is het meer dan waard om op een perfecte wijze in stand gehouden te worden. Volgens de Bouwadviseur van het Bisdom en ook volgens de Inspectierapporten van de Monumentenwacht verkeren onze gebouwen in een goede staat van onderhoud. Dat gaat niet vanzelf. Daar is inzet en mankracht voor nodig. Waarom niet eens gebeld naar Bert Gerritse? 015 261 4657 ≈ 06 2722 8339 of Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. .emmer

Maar ook wordt dringend gezocht naar dames die vier keer per jaar op maandag een paar uur(tjes) de vaste ploeg schoonmaaksters willen helpen bij de maandelijkse schoonmaakbeurt van kerk en/of de kapel. Het gaat dan om het “fijnere” werk, het grove werk wordt door de “mannenploeg” gedaan. We beginnen meestal om een uur of één tot ongeveer drie uur. Waarom niet eens gebeld naar mevr. Nel Schrader-Groenewegen, Prinsessepad 7 015 261 5823

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

NIEUWS OVER ONZE BEGRAAFPLAATS

 

kerkhof

Als u in de komende weken bij de begraafplaats komt zal het u opvallen dat aannemer Harteveld bezig is met een renovatie en verbetering van een gedeelten van de begraafplaats.
Voorlopig gaat het in de komende periode om het gedeelte wat tegen het Scoutingterrein aanligt en het gedeelte achter het Priestergraf en de familiegraven, dus tegen de Tanthofkade.
Dit zijn nu grastaluds maar deze worden zodanig heringericht, verhoogd en van drainage voorzien dat er in de toekomst begraven kan worden. Dit gaat gelijktijdig met nieuwe verbeterde terreinafscheidingen.
Het is de bedoeling dat deze werkzaamheden dit najaar worden uitgevoerd en dat komend voorjaar de gehele begraafplaats opnieuw van drainage wordt voorzien.

Uiteraard wordt er niet gewerkt aan bestaande graven maar mocht u enige overlast ondervinden bij het bezoeken van de begraafplaats daarvoor bij voorbaat onze verontschuldigingen.
Voor eventuele verdere informatie kunt u contact opnemen met het parochiesecretariaat.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 Archief

Zondag 17 december is er weer een Kinderwoorddienst. We steken de derde kaars van de adventskrans aan en verheugen ons op de geboorte van Jezus. Met elkaar luisteren we naar een mooi verhaal en we maken iets leuks met een glazen potje. Dus, hebben jullie thuis nog een glazen potje staan? Neem die dan mee en kom met ons mee knutselen.

We hopen jullie in de kerk te zien!                                

De Kinderwoorddienstgroep

 

Laatst aangepast op zaterdag 16 december 2017 07:30
 

Agenda

zaterdag 16 december 19:30 uur
Kerst concert Let's Sing Together
Maasland
zondag 17 december 09:30 uur
Eucharistieviering
Schipluiden
zondag 17 december 09:30 uur
3e Zondag van de Advent
Maasland
zondag 17 december 11:00 uur
Woord- en communieviering
Den Hoorn
maandag 18 december 19:00 uur
Oecumenische bezinningsviering
Den Hoorn
dinsdag 19 december 09:30 uur
Viering
Den Hoorn
dinsdag 19 december 10:30 uur
Uitvaartdienst
Den Hoorn
dinsdag 19 december 18:45 uur
Rozenkransgebed
Schipluiden
woensdag 20 december 09:30 uur
Eucharistieviering
Schipluiden
vrijdag 22 december 19:30 uur
Avondgebed
Den Hoorn
zaterdag 23 december 19:00 uur
Eucharistieviering
Den Hoorn